Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1.Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající - v tomto případě jde o ekonomický subjekt který podniká na základě své obchodní a podnikatelské činnosti.

Ing.Petr Děrkas,Mjr. Nováka 1299/19,70030 Ostrava - IČO 63094045 -provozovatel internetového eshopu antikvariat-ostrava.cz 

Kupující - fyzická osoba (spotřebitel) která formu spotřeby nebo účelu,pro který nakupuje,zvolí v objednávce.

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti (IČO) nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

Eshop není určen k nákupu daňovým poplatníkům a firmám,registrovaným mimo ČR .

Kupní smlouva - objednávka,odeslaná v tomto eshopu je návrhem,který je potvrzen doručením závazného souhlasu prodávajícího druhé straně,tímto okamžikem mezi oběma stranami vznikají práva a povinnosti,vyplývající z kupní smlouvy.

2.Objednávka zboží

Vyplněním všech potřebných údajů do objednávkového formuláře,odesláním objednávky a následně jejím potvrzením ze strany     dodavatele,včetně kalkulace přepravy je kupní smlouva připravena k realizaci.Údaje,uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím přijaty ve stavu,ve kterém jsou zadány,není povinností prodávajícího je ověřovat.

Objednávku vyřizuji v nejkratším možném termínu,podle dispozic a termínu. V praxi to znamená ihned,pokud mohu závazně potvrdit všechny náležitosti (zboží,cena,poštovné).

2.1. Uživatelský účet - Na základě registrace kupujícího,provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Registrace není podmínkou nákupu v eshopu. Registrovaný zákazník není oprávněn umožnit přes své uživatelské rozhraní přístup a nákup třetím osobám.

2.2. Uzavření kupní smlouvy - Odesláním objednávky se zadanými údaji dojde k základnímu kontaktu mezi zájemcem(zákazníkem) a prodávajícím. Akceptací objednávky prodávající stvrzuje že je připraven naplnit objednávku ve stavu,který potvrzuje. Tímto okamžikem je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva. Kupní smlouva je platná po dobu rezervace,kterou upřesňuje potvrzovací mail,který zákazník obdrží. Nedojde li k úhradě objednávky,kupní smlouva zaniká.Prodávající může objednávku nepotvrdit (odmítnout),je li zákazníkem vyžadováno dodání v rozporu se zadanými údaji (dobírka).

Novelou zákona se objednávka potvrzením stává závaznou pro obě strany-uzavření objednávky zákazník zadává tlačítkem,které obsahuje informaci o závaznosti úkonu.

2.3. Vytvoření objednávky - Proces objednávání je dán vkládáním zboží do nákupního košíku,volbou přepravy a platby.Tento proces je transparentní a kupující vše,co objednává,vidí přímo před sebou,do okamžiku uzavření objednávky může libovolně obsah košíku měnit a přizpůsobovat . Objednávku není možné řešit telefonicky ani samostatným mailovým požadavkem.

3. Ceny a platba

Ceny uvedené na internetové prezentaci jsou platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře. Prodávající ceny na objednávce považuje za závazné.

Aktuální cena je vždy nejnižší za období 30 dnů - info po novele platné po 6.1.2023 - ceny na eshopu od prvního zadání nezvyšujeme a to ani krátkodobě (akce) . 

Ceny jsou uvedeny v korunách (CZK) . Souběžně uvádíme i přepočtené ceny v měně EURO (přepočtový kurs + způsob platby viz následující odstavec 4). Platby však přijímáme pouze v korunách.

Ceny u zboží v eshopu se mohou průběžně měnit ,rozhodující jsou ty,které jsou v závazné objednávce.

Cenu zboží tvoří součet ceny katalogové a částky potřebné k odeslání. Tuto výjimku uplatňujeme u zásilek zadaných České poště (tzv. P komplet).V krajním případě reklamace nebo vrácení podle OZ pak vracíme celou částku. U dalších přepravců jde o klasickou reklamaci.

Potvrzená objednávka s celkovou cenou včetně dopravy a bankovního spojení  je zároveň výzvou kupujícímu k platbě částky.Odeslání zásilky(balíku) je podmíněno připsáním částky na účet-poté je expedice zásilky IHNED,v krajním případě do 2 dnů.

Každá zásilka obsahuje zjednodušený daňový doklad nebo fakturu,pokud ji kupující vyžádá a dodá potřebné údaje. Údaje pro fakturaci musí obsahovat objednávka,jinak nelze brát zřetel. Údaje pro fakturaci zadávejte do objednávky pouze v případě,že konečným příjemcem je firma (IČO,DIČ).

Přijetí objednávky a expedice může být přerušena (oznámena na stránkách). Poté jsou objednávky vyřizovány podle toho v jakém pořadí  došly.

4. Formy úhrady

Základní platební metodou eshopu je platba předem na účet. V objednávce můžete zvolit i osobní odběr na adrese eshopu.Osobní odběr je nyní možný i po po platbě na účet - platba v hotovosti z technických důvodů není možná.

Eshop nevyužívá platby kartou. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň evidovat přijatou tržbu u správce daně on-line,v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin (pozastaveno).

Odeslání mimo ČR - možnosti jsou v nákupním košíku,pokud tam země chybí,je nutno dohodnout přepravu (podle možností a variant

přepravců-kontaktujte nás mailem)

Bankovní účet pro platby  je veden u mBank   670100-2210054540/6210 .

Účet je veden (jméno účtu) : Ing. Petr Děrkas

BIC/SWIFT    BREXCZPP

IBAN   CZ53 6210 6701 0022 1005 4540

Platbu lze provést převodem,případně poštovní poukázkou.

POZOR!  ze SK (IBAN) přepočítací kurs částky 23,00 .Platné od 23.5.2023. Při jiném přepočtení platba nepřijde v dostatečné výši. (Kurs odvozen od  přijatých plateb z euro účtů)

Přepočtená částka v EUR je nyní uvedena přímo v každé potvrzené objednávce. Eshop však přijímá platby pouze v CZK .

Pro převod z jiné měny,než CZK nelze zadat eshop (příjemce platby) jako plátce poplatků z transakce ! V opačném případě budeme platbu za objednávku považovat za nedoplacenou.

5. Odeslání objednaného zboží

Expedici zásilky (balíku) provádím IHNED po platbě. Zboží je zpravidla skladem,pokud by nebylo,upozorním v mailu. Odeslání samé není v náplni eshopu,pro tuto činnost má smluvní přepravce.

Výjimkou jsou víkendy(dostupnost poštovních služeb),oznámená nečinnost eshopu (dovolená,atd).

Balení zboží je věnována vysoká pozornost-papírový základní obal,případně bublinková fólie,kartonový balík,kvalitně oblepený proti nežádoucímu vniknutí i nárazu. V případě zjevného porušení obalu zásilku nepřebírejte případně otevřete za asistence pracovníků přepravní společnosti (pošty),včetně zápisu.

Po odeslání zásilky (balíku) je zákazníkovi na mail zasláno identifikační číslo ,stav přepravy pak lze sledovat na stránkách dopravce.

Kupující převzetím zásilky uzavírá kupní vztah,samozřejmě je oprávněn překontrolovat úplnost a správnost dodávky a její kompletnost.

5.1. Přepravce - Volba způsobu přepravy je dána výběrem,který zvolí kupující.Tímto zároveň svojí volbou souhlasí se zadáním všech potřebných údajů,nutných pro naplnění odeslání zásilky přepravci ke zpracování. Smluvní přepravci jsou zpracovatelé na základě smluvního vztahu,na základě kterého spolupracují v oblasti obstarání přepravy zásilek z místa odeslání na místo doručení.V rámci této spolupráce tedy dochází k předání osobních údajů a to výhradně za účelem obstarání sjednané přepravy. Tento bod je specifikován v Zásadách zpracování osobních údajů v samostatném odstavci na konci těchto Obchodních podmínek.

6. Zrušení objednávky

Zrušit objednávku je možno dokud není potvrzena dodavatelem. Poté se stává závaznou.

Automatické zrušení objednávky je,pokud částka není uhrazena nejpozději 48 hodin  po potvrzení  objednávky. V takovém případě se smluvní vztah ruší. Výjimkou je platba z euro účtů (např. SEPA)-tam rezervujeme 4 dny.

 

7. Záruka

Zákonná záruční lhůta je 24 měsíců. Kupující má dále právo podle ustanovení par.53,odst.7 OZ odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce,pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku (internet). Rozhodne li se kupující uplatnit toto právo,je nutné,aby prodávajícímu oznámil průkazně tento fakt do 14 dnů po převzetí zboží.Vrácení zboží pak provádí na své náklady.Předpokládá se,že zboží musí být ve stavu,ve kterém bylo odesláno. Vrácení zaplacené částky následně do 30 dnů po převzetí zásilky. Tento postup nenahrazuje způsob reklamace zboží s vadou,tam je potřeba postupovat podle běžných postupů.

Vzhledem k povaze prodeje,zaměření především na antikvariát,je nutno uvážit popis,stav,cenu a náklady transakcí.

8.Reklamace

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu přijaté zboží prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné vady nebo námitky oproti popisovanému stavu. K případnému vrácení je nutno dodat rovněž veškerou dokumentaci,včetně daňových dokladů,faktury atd,zboží musí být v kompletním stavu.

Vzhledem k povaze eshopu je nutno vyjasnit,zda zboží je možno nahradit jiným (bezvadným),anebo zda se jedná o unikátní kus,což většinou je náplní antikvárního prodeje.

Prodávající rovněž nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu,případně ze špatného používání nebo dodatečného poškození.

Reklamace jsou vyřízeny max do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím.V praxi ale reagujeme a řešíme ihned.

Reklamace z vad - 2 roky a 1 rok domněnka.

Pokud zákazník uplatní reklamaci do 1 roku,má se za to,že zboží bylo vadné již při převzetí. Vaši reklamaci v tomto případě musíme přijmout,ale celý proces bude trvat déle (vrácení zboží,kontrola,atd.)

9. Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Návaznost na čl.28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Provozovatel eshopu Ing. Petr Děrkas,IČO 6309405 vystupuje jako SPRÁVCE osobních údajů všech svých zákazníků a obchodních partnerů.

9.1. Zdroj osobních údajů - Osobní údaje kupujících jsou součástí objednávkového systému a jsou využity výhradně pro uzavřenou kupní smlouvu.

9.2. Konkretizace osobních údajů - Jméno a příjmení,adresa,e-mailová adresa,telefonní číslo,IP adresa.

9.3. Povinnosti a práva při správě osobních údajů

Všechny zadávané a tedy zpracovávané údaje podléhají dlouhodobě takovým opatřením,aby bylo zamezeno jejich ztrátě,šíření a neoprávněnému přístupu k nim.

Provozovatel se řídí vnitřní směrnici eshopu a pokyny,které se týkají komplexně této problematiky.

Provozovatel nezpracovává jiné údaje,než výše uvedené,které jsou využity v souvislosti s konkrétním obchodním případem. Nepožaduje žádné údaje,nesouvisející s objednávacím procesem.

Zákazník eshopu je v souladu s těmito zásadami vyzván k přímému souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů formou odkliknutí informace s odkazem na podmínky před zahájením objednávkového procesu. Tento souhlas je zpravidla vyžádán všude,kde dochází k zadání osobních údajů. Také je upozorněn stejným způsobem,že dochází k ukládání tzv. cookies,neboli analytickému uložení jeho pohybu na webové stránce.

Zákazník eshopu je informován o možnosti na svůj popud zažádat o výmaz svých osobních údajů.

 

9.3.1.Vyjádření provozovatele - Provozovatel eshopu zpracovává údaje výhradně k naplnění obchodní transakce. Údaje svých zákazníků nesdružuje do nesouvisejících seznamů nebo systematických souborů. Vzhledem k nastavení eshopu nevyžaduje povinně registraci pro uzavření kupní smlouvy. Údaje uvedené v registraci a údaje uvedené v jednotlivých objednávkách se neliší vzhledem k přístupu k jejich ochraně a zabezpečení ,jsou rovnocenné.K vystavení nabídky využívá kromě eshopu vyhledávačů a porovnávačů zboží (zbozi.cz,heureka.cz),nikoliv sociálních sítí.Provozovatel nevyužívá newsletterů ani rozesílání mailových marketingových nástrojů.

 

9.3.2. Zabezpečení

Týká se především :Zabezpečení přístupu k PC,kterým je eshop řízen,přístupu k databázím údajů,zamezení přístupu třetích osob,dodržování mlčenlivosti ohledně údajů,izolace evidence údajů v papírové formě,skartace nepotřebných dokladů,uskladnění zákonných dokladů podle lhůt ,daných finančními institucemi státu,které jsou pověřeny kontrolní činností podnikatelských subjektů.

Provozovatel se zavazuje přijmout nezbytná technická a organizační opatření,nezbytná pro zamezení neoprávněného přístupu k Osobním údajům dalším osobám a to zejména

a. používat zabezpečený přístup do PC,databází Osobních údajů

b. pro zpracování užívat software a služby,které splňují standartní požadavky na bezpečnost dat

c. dodržovat mlčenlivost ohledně všech Osobních údajů

Provozovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích,s výjimkou předání oprávněných souborů tzv.Zpracovatelům. Specifikace námi využívaných společností,se kterými spolupracujeme na základě smluvní součinnosti je součástí obchodních podmínek.

9.3.3. Odpovědnost - Poruší li Správce (provozovatel) povinnosti založené Smlouvou nebo Nařízením,odpovídá za škodu jím zaviněnou.Správce samozřejmě odpovídá i za škodu,způsobenou zaměstnanci firmy.

9.4. Zpracovatelé

ČESKÁ POŠTA,s.p.,IČO 47114983 (přepravní systémy,certifikační autorita)

ZÁSILKOVNA,s.r.o.,IČO 28408306 (přepravní systémy)

GOLEMOS,s.r.o.,IČO 05208777  (eshopová platforma)

LPSOFT Information Systems,s.r.o. IČO 06070205 (účetní software)

HEUREKA-Ověřeno zákazníky

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

9.5. Trvání zásad

Tato ustanovení jsou účinná a platná po dobu platnosti těchto obchodních podmínek a všeobecně podle platnosti Nařízení č. 2016/679.

Ukončením platnosti Obchodních podmínek či ukončením zpracování osobních údajů platí zásada likvidace všech osobních údajů,které za dobu platnosti byly poskytnuty.

Provozovatel (Správce osobních údajů) je oprávněn zadané Osobní údaje uchovávat po dobu 5 let od jejich vložení do systému za účelem obrany jeho práv a povinností,především ve věci právní odpovědnosti vůči státním orgánům,

 

10.  Mimosoudní vyrovnání

K případnému mimosoudnímu sporu je příslušná ČOI,Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2 ,IČO 00020869  internet www.coi.cz

11. EET (Elektronická evidence tržeb) - ZASTAVENO

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Eshop vstupuje do EET k 1.3.2017. Při platbě v hotovosti dostane zákazník jako dosud účtenku-zjednodušený daňový doklad s evidenčním číslem,která bude nově obsahovat povinné údaje EET,tj. číslo provozovny,pokladna,BKP a FIK.

Vzhledem k tomu,že pro hotovostní platbu je určena pouze adresa eshopu (virtuální platební místo),nikoli klasická kamenná prodejna,bude doklad s EET údaji vystaven až po příchodu zákazníka na místo a může dojít k drobnému pozdržení.

 

 

Platnost obchodních podmínek ke dni 15.2.2013 (poslední úprava 23.5.2023 - kurs euro)

Součástí obchodních podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů(GDPR) zpracované k 24.5.2018.

Provozovatel stránek:

Ing. Petr Děrkas ,Mjr.Nováka 19/1299,700 30  Ostrava - Hrabůvka

IČO 63094045,DIČ CZ6205191289,plátce DPH.

DS    zsjk57x

(Li-be-ro)

derkas@volny.cz

+420 603431887

Na adrese sídlí administrace eshopu,nikoliv kamenná prodejna.

INFO K NOVELE ZÁKONA 374/2022 Sb. od 6.1.2023

Následující informace bereme jako součást VOP. Vysvětlení základních pojmů a jejich konkrétní promítnutí na tomto eshopu.

OZNAČENÍ SLEV A CEN

Nové knihy na tomto eshopu mají prodejní ceny nastaveny dlouhodobě (do vyprodání).Protože nejsme velkoobchod ani nejsme součástí žádného řetězce a už vůbec nejsme napojeni na databáze jiných dodavatelů - tvoříme ceny sami na základě nákupní ceny,zpravidla kusových nákupů. Tyto nákupní ceny jsou proměnlivé a proto se také mohou lišit konečné prodejní ceny u stejného titulu (a zpravidla se taky liší - ať nahoru nebo dolů). Snížení nebo zvýšení konečné prodejní ceny pak vychází pouze a jen z ceny konkrétního nákupu - takové změny konečné ceny NIKDY nenazýváme akcí typu Black Friday atd. U nových knih (včetně nových knih s drobnými vadami) je tzv.původní (běžná cena) uvedena pevná doporučená cena nakladatele nebo distributora,od které se v knižním sektoru vše odvíjí.

POZOR - NAŠE PRODEJNÍ CENY OD PRVNÍHO ZADÁNÍ DO ESHOPU NEZVYŠUJEME - AKTUÁLNÍ CENA JE TEDY VŽDY NEJNIŽŠÍ ZA CELOU DOBU,CO TITUL NABÍZÍME !! (NAOPAK SNÍŽENÍ CENY LZE SLEDOVAT NAPŘ. ZA POMOCI HLÍDACÍHO PSA -aplikace přímo u každého titulu - ALE POZOR-JDE VESMĚS O KUSOVÝ PRODEJ )

Zkrátka - nepořádáme žádné krátkodobé změny cen,žádné akce typu Black Friday,naše ceny jsou zpravidla dlouhodobé. Tituly jsou zpravidla kusové,takže bombastické akce u nás zrovna nezabírají. Proto transparentnost ceny za posledních 30 dnů je asi taková - cena je většinou stabilní.

 

RECENZE

Recenze nákupů (spokojenost nebo připomínky zákazníků) jsou na eshopu v odkazu na Ověřeno zákazníky (Heureka). Přímo na eshopu žádné recenze nevytváříme.

Recenzi nákupu na Heuréce může udělat jen skutečný zákazník,který objedná zboží na eshopu a neodmítne v procesu objednávky možnost se k průběhu objednávky  a kvalitě zboží i dopravy po ukončení obchodu vyjádřit. 

Je potřeba jen dodat,že recenze na portálu Heureka se mají týkat nového zboží. Protože objednávky na eshopu mohou zahrnovat i antikvární zboží (které na Heurece neinzerujeme),může se slovní hodnocení v recenzi týkat i tohoto zboží. 

Všechny recenze z portálu Heureka jsou tedy pravé. Nemáme vliv na jejich vznik,ani žádné nemažeme a nijak neupravujeme. Zákazník by si měl být vědom,že pokud chce,aby recenze na portálu Heureka byla viditelná,musí uvést slovní hodnocení (tedy ne jen zatrhnout hvězdičky u hodnocení) - jinak sice bude recenze připočtena do hodnocení eshopu,jen nebude viditelná. (Právě z tohoto důvodu je počet skutečných recenzí daleko vyšší než uvádí počítadlo)

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zkrátím to - vyžadujeme na eshopu platbu do 2 dnů. Je li objednávka uhrazena a máme zboží přímo po ruce,zabalíme a odesíláme zpravidla následující den.U větších objednávek nebo u titulů,které máme uskladněny mimo adresu se odeslání může o nějaký den protáhnout.Maximální lhůta je týden. Závozy provádím vždy hned ráno,je tedy nereálné si myslet,že zboží zaplacené v 15 hodin odpoledne bude ještě téhož dne odesláno... 

Novela zákona uvádí lhůtu do 30 dnů pro tzv.předání spotřebiteli.  Takové lhůty my samozřejmě ani náhodou nemáme - potvrzené zboží je k dispozici,max.může být v našem pobočném skladu,nejezdíme tam denně,ale v případě nutnosti max. do 2 dnů,většinou se však snažíme dříve..Takže odesíláme zpravidla následující den,v krajním případě do 2-3 dnů,nejsou li v termínu volné dny,svátky nebo jiné překážky. Odeslání pak avizujeme mailem (číslo zásilky pošta) nebo je avizuje Zásilkovna (avizem o přijetí zásilky s linky na pohyb zásilky).Zákazník je o zásilce vždy informován.

REKLAMACE

Termín vyřízení reklamací je obdobný - 30 dnů. Opět je to pro nás absolutní lhůta. Reklamaci-ať už jakoukoliv,tedy počínaje reklamací podle zákona (prodej po internetu) nebo pro vady (samozřejmě nikdy se nemůže vyloučit) řešíme hned,jakmile nám ji oznámíte (mail,telefon). Většinou se snažíme najít nějaké řešení-každá případná vratka něco stojí -a zatím jsme ho vždy našli a to především ve lhůtě hodin,rychle . 

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Nová úprava zákona ukládá eshopu pravidla,bez kterých je smluvní vztah,vzniklý objednávkou,napadnutelný nebo neplatný. Součástí objednávkového procesu je tedy i souhlas s Obchodními podmínkami eshopu . Nově je ale i ukončení objednávky tlačítkem s údajem o závaznosti objednávky i pro zákazníka. Co to v praxi znamená  pro obě strany ?

Předně - jde o smluvní vztah,který je závazný pro OBĚ strany .

Eshop potvrzuje objednávku 2 maily . První mail Vám pošle jen robot,druhé ověření už konkrétní osoba,tedy já. Máte jistotu,že zboží můžete (a měli byste) zaplatit. Čím dříve to uděláte,tím rychleji se pustíme do lokalizace zboží,balení,zadání do systému přepravce nebo aviza k osobnímu odběru.

Ale co když si to rozmyslí zákazník? Občas se stane,že někdo zadá objednávku a pak si to rozmyslí. Pokud jsme vám objednávku zatím nepotvrdili 2.mailem s pokyny k platbě - pošlete mail,že objednávku rušíte-pochopíme a nebudeme ji tedy potvrzovat.

Změníte názor a přitom máte už i pokyny k platbě v mailu? 

Každopádně,navzdory liteře zákona,je vždy možné se domluvit - jen je nutné nečekat a KOMUNIKOVAT.

 

Ostrava 4.1.2023